Contact

De Databank Games is een initiatief van Game Onderwijs Onderzoek.

Over Game Onderwijs Onderzoek
Ineke Verheul opereert als zelfstandig ondernemer onder de naam Game Onderwijs Onderzoek.
Game Onderwijs Onderzoek richt zich op de inzet van games in het onderwijs door middel van advies, onderzoek, presentaties en workshops. Daarbij gaat Game Onderwijs Onderzoek uit van een voor Nederland vrij unieke visie: gebruik wat er is! Dat is niet alleen beter, het is ook veel goedkoper.

Over Ineke Verheul
Van huis uit ben ik onderzoeker, maar voor een groot deel van mijn werkzame leven heb ik me als adviseur met onderwijs beziggehouden. De laatste jaren verschoof mijn focus van toetsing en opdrachten naar de inzet van games in het onderwijs. Zelf een gamer, was ik altijd al geïntrigeerd door de enorme hoeveelheid tijd en energie die gamers bereid zijn in en rond een game te investeren. In 2009 heb ik een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van een commerciële game, Oblivion. De resultaten van dit onderzoek waren opmerkelijk, ook in het licht van de rol van motivatie bij gaming. Sinds begin 2010 geeft mijn bedrijf Game Onderwijs Onderzoek mij de gelegenheid me uitsluitend bezig te houden met waar mijn hart èn mijn expertise liggen: games in het onderwijs.

Game Onderwijs Onderzoek
Bezoekadres: Biltstraat 113, 3572 AN Utrecht
Telefoon: 06 423 19 974
Mail: game.ondd@gmail.com
Blog: game-ondd.blogspot.com
Twitter: twitter.com/Inekeverheul
Website: Game Onderwijs Onderzoek

Game Onderwijs Onderzoek is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 30280166. BTWnr: NL021526886B01

Algemene voorwaarden